Apie pranešėją

Kęstutis Staliūnas, pravarde Plankas (kuris su M. Planku nieko bendro neturi), yra fizikas, nuo 2004 metų Profesorius Katalonijos Universitete Barselonoje. Turi prispausdinęs nemažai mokslo darbų, (gal apie 200), parengė jau apie 8 daktarus (keturis rengia šiuo metu). Kuruoja  įvairius mokslinius projektus, kai kuriuos kartu su Vilniaus mokslinėmis grupėmis universitete Femtika. Specializuojasi ties netiesine optika, netiesinė dinamika, lazerių fizika, erdviniais šviesos dariniais (sūkuriais, įvairiais solitonais).

Prieš tapdamas profesoriumi buvo moksliniu darbuotoju Vokietijoje Braunschweigo PTB ir Hannoverio universitete. Dar prieš tai parašė ir apsigynė disertaciją Kvantinės Elektronikos Katedroje (vadovai A.Piskarskas, E.Gaižauskas). O dar prieš tai mokėsi Fizikos fakultete, Teorines fizikos katedroje.

Kai Prof. K.Staliūnas buvo jaunesnis, t.y. kai dar nebuvo profesorius, rašė eiles (dažniausiai nešvankias ir šiaip prieš valdžią), kurios patikdavo draugams ir kitiems studentams. Vyresni žmonės jo eilėraščius prisimena dar iki šiol. Dabar K. Staliūnas eilėraščių jau neberašo, nes tokie dalykai yra nesolidu rimtam profesoriui.

Pranešimo tema: Lokalinė Hilberto transformacija (Hilberto-Planko transformacija) ir jos panaudojimas lazerių ūkyje?

Pranešimo santrauka

Hilberto transformacija (optikoje žinoma kaip Kramerio-Kronigo sąryšis), yra dvikryptis matematinis integralinis sąryšis, kuris susieja realiąją ir menamą dalį (ir atvirkščiai) bet kokios kompleksinės funkcijos, analitines viršutinėje kompleksines erdves pusplokštumėje.

Pranešimo metu pakartosiu Hilberto transformacijos išvedimą pradedant nuo pagrindinių fizikinių principų, taip pat pristatysiu naują svarbų transformacijos apibendrinimą, kurį kukliai pavadinčiau lokaline Hilberto transformacija, arba nekukliai – Hilberto-Planko transformacija.

Ši lokalinė Hilberto transformacija atveria naujas įdomias galimybes šviesos pluoštų valdymui mikrolazeriuose.

 

Prezentaciją galite atsisiųsti paspaudę čia.